Welkom in DYNAcity

DYNAcity is een project van het VIM dat onderzoekt welk informatie- en mobiliteitsaanbod een stad moet aanbieden zodat reizigers zich efficiënter willen en kunnen verplaatsen.

De verzamelde data bieden eveneens een meerwaarde voor beleidsstrategische doeleinden en vormen een basis voor nieuwe, slimme mobiliteitsoplossingen.

Informatie als basis voor keuze transportmiddel

Verplaatsingen binnen een stad gaan vaak gepaard met vertragingen. Toch overwegen we veel te weinig om alternatieve transportmodi te gebruiken.

Het gebrek aan relevante informatie voorafgaand aan en tijdens de reis, vormt voor velen een grote drempel.

Via slimme informatiediensten kunnen we de reiziger in realtime advies aanreiken over zijn traject en hem informeren over de beschikbare, relevante mobiliteitsopties. Net zoals de reiziger in de wagen vertrouwt op een navigatiesysteem, kan hij vertrouwen op deze informatie. Zo wordt multimodaliteit geen alternatieve optie maar de slimste keuze.

Transportmodi op elkaar afstemmen

Binnen een stad lopen verschillende verkeersstromen van auto’s, motors, fietsers, openbaar vervoer en voetgangers kriskras door elkaar. Momenteel worden delen van deze stromen in goede banen geleid met verkeerssturende systemen zoals bijvoorbeeld verkeersregelaars, informatieborden en parkeergeleiding.

Echter, meestal staan deze verschillende systemen niet in verbinding met elkaar. Ook zijn er vervoersmodi waarover (te) weinig informatie beschikbaar is.

DYNAcity probeert te achterhalen wat een optimaal stedelijk verkeers- en mobiliteitsmanagement juist moet omvatten en hoe dit reizigers kan aanzetten om zich zo praktisch mogelijk te verplaatsen.

Slimme, dynamische informatiesystemen

Om deze uitdagingen tegemoet te komen, zal DYNAcity in 2016 alle relevante mobiliteitsdata ontsluiten en ter beschikking stellen op het open data platform van stad Gent. Deze data zal gebruikt worden in drie toepassingen:

  • informatiediensten voor reizigers in de stad,
  • mobiliteitsdata voor beleidsstrategie en
  • appfabriek voor innovatie in mobiliteit.

100 testgebruikers in stad Gent

In Gent zullen een 100-tal personen verschillende mobiliteitsscenario’s testen. Hiervoor ontvangen zij iedere ochtend een pop-up op hun smartphone met reisadvies.

De data die hiervoor gebruikt worden, zijn afkomstig uit de verschillende Gentse verkeerssystemen en uit innovatieve verkeersinformatiebronnen zoals warmtebeeldcamera’s.

Reizigers die interesse hebben om mee te werken aan dit project, kunnen zich hier aanmelden

Slimme informatiesystemen voor reizigers door de stad

Naar de stad gaan kan op verschillende manieren. Natuurlijk bent u welkom met de auto, maar misschien gaat parkeren op een P+R en overstappen op tram of bus wel sneller? Of neem de trein tot in het centrum van de stad en stap daar over op een huurfiets. Misschien biedt carpooling de ideale oplossing voor u?

Benieuwd hoe u de stad op een slimme manier kunt bereiken? Contacteer ons voor meer informatie!

Meten is weten

De impact van stedelijke initiatieven voor het behalen van mobiliteitsdoelstellingen zoals CO2-reducties, het optimaliseren van het gebruik van alternatieve vervoersmodi, enz. moet gemeten worden. Hiervoor stelt DYNAcity verschillende databronnen ter beschikking die mobiliteit meetbaar maken in al zijn aspecten.

Big data visualisatie en analyse

Daarom worden er een aantal tools ontwikkeld en ter beschikking gesteld. Alle mobiliteitsdata die deze tools verzamelen in en rond Gent, worden op het open data platform gepubliceerd en gearchiveerd gedurende de duur van het project. Aan de hand van deze informatie kunnen dashboards en rapporten opgesteld worden en krijgen big data-vraagstukken duidelijke antwoorden.

Gebiedsgericht Benutten

De opzet van het project DYNAcity is gebaseerd op ‘Gebiedsgericht Benutten’ Rijkswaterstaat (Nederland). Zelf omschrijven ze hun aanpak als volgt: “een werkwijze waarmee wegbeheerders en andere belanghebbende partijen samenwerken om oplossingen te zoeken voor verkeersproblemen in een regionaal netwerk.”

Appfabriek voor disruptieve innovatie
in stedelijke mobiliteit

Data krijgt pas een economische en maatschappelijke waarde na valorisatie in innovatieve toepassingen. Om de waarde van DYNAcity aan te tonen, worden verschillende ontwikkelaars en ondernemers aangetrokken. Tijdens een "Data Challenge bouwen we samen een werkend prototype en werken we haalbare inkomstenmodellen uit.

Enkele inspirerende voorbeelden van innovatieve toepassingen en diensten kunt u hier vinden.

Trein/tram/bus tracking op smartphone

Dynamische meetpalen voor stof, tellingen, ...

Big data analyse & visualisatie

Persoonlijke reisassistent

Bezetting fietsparking via app

Groene stroom en verkeerslicht informatie

P&X Multi-modale overstap parkings

Wat is jouw idee?

Klik hier voor meer informatie over de
DYNAcity Data Challenge!

Dit zijn onze partners

Contact

Email: info@vim.be
Phone: 011 24 60 00
Address: Wetenschapspark 13, 3590 Diepenbeek.